ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2022
*MILERZ rzecz. m
Warianty fonetyczne: *MILERZ, MILIERZ, *MILIRZ, MIELERZ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp M. milierz; D. mielerza; Ms. milerzu // milirzu; ~ lm D. milerzów // milierzów; B. uż. nosob. milerze; ~ lpdw B. milerza
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTrzebá naprzod milerzow dostátek zgotowáć Ná zimę: ná co groszá nie trzebá szánowáć. A przez źimę záś możesz dáć robić ná śiągi/ Zebyś z nich mogł ná wiosnę płáćić łońskie długi. RoźOff K2v. Iednák ten czyi iest milierz (ták sie záchowywa) Do onego kurzenia ma mieć áchtel piwá. Ktorym swe towárzysze powinien częstowáć Ná ten czás/ y ták sie w tym máią záchowywáć. Do opráwy mielerzá ma bydź wysádyony Záwżdy ieden/ w kurzáckim dźiele mistrz ćwiczony. Ktoryby vmiał dobrze kierowáć w milerzu Ogniem. RoźOff K3. Do opráwy mielerzá ma bydź wysádyony Záwżdy ieden/ w kurzáckim dźiele mistrz ćwiczony. Ktoryby vmiał dobrze kierowáć w milerzu Ogniem: A nádto trwáły był w dymie á kurzu. RoźOff K3. Trzebá ogień w milerzu záwsze wolno trzymáć/ A tám z ktorey strony wiátr by nie mogł przedymáć Przez raz áże do ogniá: sadź piásku nie máło/ Chceszli być sie tám węgle popiołem nie stáło. RoźOff K4. Y tego potrzebá strzedz áby ogień w nocy Nie śilił sze w milirzu/ nie brał wielkiey mocy/ Przeto trzebá osádzáć zwierzchu piaskiem wszędy/ A warszlágą vbiiáć dźierżeć tęgo záwżdy. RoźOff K4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: