W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019
BŁĄDZENIE rzecz. n
Słowniki:
SStp (w in. zn.), SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP notują
L nie notują
Formy: lp M. błądzenie; D. błądzenia; B. błądzenie; N. błądzeniem
Znaczenia:
1. »uleganie mylnemu mniemaniu, fałszowi, niezgodności z istotnym stanem rzeczy, żywienie fałszywego przekonania«: Zyw jeden [Telon, który stracił brata bliźniaka Gyareusa]; y juz Rodzice go znaią Bez naymnieyszego w Osobach błądzenia. LucChrośPhar 89.
Przenośnie: Żądzę nadzieją karmię i gładkością, Nadzieję bajką i próżnym błądzeniem. MorszAUtwKuk 103.
2. »błąkanie, tułanie się, zbaczanie z właściwej drogi«: Błądzenie/ Erratio [...] Terent. Minor est hac erratio [...] zbłądzenie. Kn 33.
Związki frazeologiczne: kogo [w] błądzenie zawodzić »powodować, że kto błąka się, tuła się, zbacza z właściwej drogi«: Latáiący Ogień [...] czásem wędrowne y podrożne ludzi/ Zdrogi wielkie błądzenie (zmámiwszy) záwodzi. RoźOff H3v.
3. »niepoczytalność, szaleństwo, obłęd«: Delirium. Irrung/ Phantasen. Błądzenie álbo ladaco mowienie w chorobie/ álbo szaleństwo. GuldOn 56.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM