W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019
BŁĄKACZ rzecz. m
Słowniki:
SXVI (błękacz), Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. błąkacz; D. błąkacza; N. błąkaczem; Ms. błąkaczu
Znaczenia:
1. »człowiek bezdomny, tułacz, włóczęga«: Biégun/ błąkácz/ wszędy był/ powsinogá. Erro [...] Multiuagus [...] Vulgiuagus [...] Omniuagus [...] Ambulator & Ambulatrix [...] Omnis fortunae & loci mulieres [...] Lustrator orbis Hercules [...] Obbiegácz/ [...] Nie zágrzeie mieyscá [...] vide Hultay. Kn 27. FEU [...] MOWIĄ o człowieku bardzo ubogim nieznáiomym y tułaczu, wałkonie, błąkaczu, áni dymu áni dachu niemaiący pewnego. DanKolaDyk II, 26. Błąkacz, vagabond, errant. KulUszDyk 7. Błąkacz. Landstreicher. homme vagabond; rodeur. T III 54.
2. »żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału, zwykle w celach rabunkowych«: MARAUDEUR [...] BŁĄKACZ żołnierz zbieg álbo też rożnie po zdzierstwie wstępuiący co raz się od inszych odrywaiący dla porwania czego. DanKolaDyk II, 233.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM