ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2021
JW skrót od JAŚNIE WIELMOŻNY
Warianty graficzne: JW , JW.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1723-1747
Formy: lp M. m jw; D. m jw; ż jw; C. m jw // jw.; lm D. jw // jw.
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiSpisany ten inwentarza i oddany JW Jegomości Ks. Biskupowi szczęśliwie daj Boże w długie lata nam rządzącemu die 6 iunii anno 1747. InwChełm 235. Regestr rzeczy JW Jejmc. Paniej Starościny Gajewskiej na wyprawę danych w dyspozycją JP. Sękowskiej, spisany die 5 iunii 1745 A[nn]o w Rozdole WypARzewGęb 225. Wchodząc z tego Przedpokoju do Pokoju JW.Ich Mciów P. P. Starostów, odrzwi z kamienia ciosanego, drzwi dębowe, na zawiasach i hakach żelaznych, z zamkiem, klamką i antabkami żelaznemi. ZamLaszGęb 46. Hippika, to jest o koniech nauka, JW. Mniszchowi, kasztelanowi sandeckiemu, przypisana. Ksiąg dwie. ZamLaszGęb 56. Nad wieczorem przyb JW pan Mogilnicki stolnik krasnostawski. 12. RadziwHDiar 63. Rankiem zaś ekspediowałem do żony mej, dotąd za pozwoleniem moim bawiącej się w Dobrzyniewie u JW jejmości dobrodziki pani Czapskiej wojewodzinej pomorskiej, matki swej. 9. Słuchałem rachunków ludzi mych robót im zostawionych, chcąc wiedzieć, jak się któren sprawował i czy pochwały lub nagany godzien. RadziwHDiar 91. 30. Fest patrona mego św. Heronima solenniem odprawił przy licznym konkursie JW waszmościów tu przybyłych, którego ceremonie z rzęsistym ogniem, tak z dział, jako tyż ręcznych broń, do dnia białego nazajutrz trwały. RadziwHDiar 115. Przewielebnym w Bogu Andrzejowi Stan. Kostce Załuskiemu, Wieleb. w Bogu Mikołajowi Dembowskiemu kamienieckiemu biskupom; wielmożnym: Janowi Klemensowi Branickiemu, wojewodzie krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, Wacławowi Rzewuskiemu, wojewodzie podolskiemu, hetmanowi polnemu koronnemu, który po JW. wojewodzie wileńskim ex stallo wedle miejsca województwa swego zasiadać ma, tudzież JW. Michałowi księciu Radziwiłłowi, wojewodzie wileńskiemu, hetmanowi wielkiemu W. Ks. Lit.; urodzonym: Aleksandrowi Stadnickiemu, podkomorzemu podolskiemu, Adamowi Rostkowskiemu, staroście tyszowieckiemu, Andrzejowi Renardowi, staroście różańskiemu, Janowi Szumlańskiemu, chorążemu halickiemu, Stanisławowi Łętowskiemu, podstolemu krakowskiemu, Józefowi Mogilnickiemu, staroście nieszawskiemu, Józefowi Łopuskiemu, miecznikowi chełmskiemu, uprzejmie i wiernie nam miłym łaskę naszą królewską. MatDiar 441. Powróciwszy z cudzych krajów z próbą poloru, którym się przyrodzona bardzej ozdobiła doskonałość, gdy każdy wiedział, że ani w Paryżu liliowa jego niewinność utracona, ani w Amsterdamie czyli Londynie przedana podczciwość litewska została, drugi raz z JW. Sapiehą, podskarbim nadwornym lit., wiadomy już i doświadczony w owych złych drogach anioł stróż lub drugi wódz i obrona cnoty Jerzy, albo jak drugi łabędź, jaki niegdy św. Stanisława Kostkę do Rzymu prowadził, przeznaczony z nieba przewodnik wybrał się. MatDiar 490.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz jaśnie, wielmożny.
Autorka: