ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2023
*MOSZNOrzecz n, MOSZNArzecz ż
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. ż moszna; D. ż moszny; n moszna; C. ż mosznie; B. ż moszną; Ms. ż albo n mosznie; ~ lm M. ż moszny; n moszna; D. ż albo n moszen; moszen; C. ż albo n mosznom; B. n moszna; Ms. ż albo n mosznach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWięc drudzy y ieżową skórą obłupioną drążek oszywáiąc/ pod ogon y ku mosznie kolą/ ábo też kotkę ná nim przywiązywáią/ á ku grzbietowi onę rozdraźnioną przysadzáią: ogniem inszy z słomy zápaloney/ rácámi pukáiącemi/ kámieniá rzucániem/ y z rusznic strzelániem bez kul miedzy zádnie nogi strászą/ y tę vporność odeymuią/ y wiele inszych przypraw czynią/ ktore krotkośći folguiąc omiiam/ boć y tego dosyć. DorHip I Iv. Koniom gdyby Korzeń álbo moszná opuchły/ suchym ie korzeniem miarzowym podkurzáć/ gumámi naprzod okrywszy/ żeby Moszná dym co nalepiey obchodźił. SyrZiel 119. Moszny/ moszénki u zwierząt. Scrotum, producit primam Renat. Tunica testiculorum, Cels. Membranae prolibus circumiectae [...]. Kn 428. Chłop, postrzegszy się, uchwycił go za moszna obiema rękoma. NowSakBad 323. RUptur rodzay iest kilkoráki, Pierwszy názywa się Intestinalis, to iest kiedy kiszki zá gwałtowną iáką przyczyną pierwey do słábizn, á potym do moszen wpádáią. PromMed 145.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER