W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2007
*BŁĄKANIE SIĘ rzecz. n
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1731
Formy: lp Ms. błąkaniu się; ~ lm M. błąkania się
Znaczenia:
»także w lm: tułanie się, wałęsanie się, kluczenie«: Karol V Cesarz Onym [Kawalerom Rhodyjskim] po długim błąkaniu się Roku 1530 Wyspę malta nazwaną oddać kazał. IntrHist 81. ERREUR subst. f. [...] pl. BŁĘDY błąkania się Ulyssesowe w długiey iego peregrynacyi po morzu. DanKolaDyk I, 526-527.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM