ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2022
WKL skrót od WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE
Warianty graficzne: WKL , WKSL , W.KS.L. , W.KS.LIT. , W.KS.LITEWSK.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1676
Formy: lp M. WKsL; D. WKsLgo // WKL-go // W.Ks.Lit. // W.Ks.Litewsk. // WKsLttgo; W.Ks.L. // WKsL; Ms. WKsL
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTo wszytko doskonále postánowiwszy/ dopiero ná ten czas/ co nie raz proponitur Abdykacyą Krolestwá Polskiego i WXL. tákim sposobem iákim WM. Pánstwo będźiecie życzeli/ IKM. uczyni. PisMów II 10. [...] ábyśćie WM wyraźili i że in pactis conventis przyszłemu Panu podana będźie ásekurowáli/ ná tę prowizyą specificè oddźiela w Koronie Ekonomią Málborską Człuchowską/ i pułtorákroć sto tyśięcy z-Korony pensyi/ i żup Wielickich dobrą monetą; w WXL. Grodno/ i Cło támeczne. PisMów II 10. Jednak zebyśmy Moskiewskiey dochodzącey darmo niepusczili poczty, donosiemy to WK Mę P N Mw ze effectum Lagacyi naszey na iakoś zaciągaią zwłokę kiedy y ongi, to iest 28 Maja na trzecim znami rozgoworze, nad wyrazną Swoią deklaracyą, ze się naszą respektem defektu drugiey WXLgo przy Xiędze Pactorum pieczęci [...]. CzartListy 159v. Kopia Skryptu ręką Jmę Pana kanclerza WXLttgo podpisanego z Extractu od Moskwy danego wypisana. CzartListy 177v. Tymczasem jednak zechcę się postarać w trybunale głównym WKL-go, by tenże paneczek wieżę nie słoniową, lecz z cegieł i z wapna, dla takowych in fundo zrobioną, odwiedził. RadziwHDiar 29. Toż samo Generale Artyleryi W. X. L. postanowione Roku 1677. ŁubHist 213.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz księstwo, litewski, wielki, wks. II.
Autorka: