W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2019
ADMINISTROWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy: cz. prze. lp ż 3. os. administrowała się
Znaczenia:
»dokonywać się, kierować się«: Deputat repartycyi sprawiedliwości, miałby intendentiam, żeby sprawiedliwość secundum sonantiam Legis, suo cursu się administrowała, referendo kanclerzom co się tey materyi tyka. LeszczStGłos 50.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL