W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2019
*ADMISJA rzecz. ż
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp D. admisji; B. admisją; Ms. admisji
Etymologia: <łac. admissio>
Znaczenia:
1. »posłuchanie, audiencja«: A gdy ta Dama zadnym sposobem admissyi nie mogła wyiednać u krola Szwedzkiego [...] więc Król August [...] zesłał nieiakiego Fixtuma. OtwFDzieje 92.
2. »łaska, względy«: Postrzegłszy [generał] Patkula admisją u żony swojej, oskarżył go przed królem szwedzkim. MatDiar I, 65. Ossoliński, podskarbi wielki koronny w najpierwszej był admisji u króla Stanisława. MatDiar I, 103.
3.prawn. »dopuszczenie do godności«: Przy admissyi do Orderu przysięgáć [kawalerowie] będą ná posłuszeństwo y wierność Krolowi. MerkHist 353-354.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL