W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2019
BŁOCIANY przym.
Słowniki:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m błociany
Znaczenia:
»(zrobiony) z błota«: Błociány/ z błotá. Luteus [...] Opus luteum de hirundinum nido. Kn 35. Błociány. Luteus, Purwinis/ iż purwo. SzyrDict 18. Błociány, de la boue. KulUszDyk 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM