W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2017
POBURZAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1664
Formy: cz. ter. lp 3. os. poburza; ~ im. wsp. poburzając
Znaczenia:
»wzniecać, powodować«: Potem posłaniec od pana referendarza przyniósł listy, który mi przysłał też fascykuł od jm. pana hetmana wielkiego W. Ks. Litewskiego, do mnie list i kopiją uniwersału [Iwana] Brzuchowskiego do kozaków poburzając, żeby Króla JM. odstąpili, i insze wiadomości. ChrapDiar I 437-438. Mars [...] influencyą swoią sprawuie inklinacyą do złości, zemsty, poburzaiąc w człowieku choleryczny humor. BystrzInfAstron M2v. Jowisz gdy wschodzi z zaiącem [...] lecie ciepło pomnaża Gdy ze Lwem, iż poburza wiatry. BystrzInfAstron O3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK