W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
CHOROGRAFIJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (2. poł. XVIIIw.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. chorografija; B. chorografiją; Ms. chorografiji
Znaczenia:
»geograficzny opis wybranego kraju«: Znaydziesz krom tego […] Chorographią czy Geographią krolestwá Polskiego, gdzie miasta, zamki, rzeki, góry, lasy opisuie. NiesKor II 42. Ukrainę w swoiey Chorografii, ziemią mlekiem y miodem płynącą nazwał Gudicanus. BystrzInfGeogr H1. CHOROGRAPHIA znáczy z imienia, y iest w samey rzeczy opisanie partykularne iákiey krainy w szczegulności, iako to gdy by kto samą Polskę, albo Ruś opisywał, inne kráie opuściwszy. ChmielAteny II 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz geografija, krajopisanie, krajopisarstwo, ziemiopismo, ziemiopistwo, topografija, kosmografija.
Autorka: DA