Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2008
*ARMATKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: ARMATKA, HARMATKA
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1708
Formy: lm D. armatek // harmatek; B. armatki
Znaczenia:
»mała armata«: Złączył się też z królem Hetman W. Koronny Hieronim Lubomirski niedaleko Pinczowa maiąc woyska Kwarcianego około 4 Tysięcy i armatek kilka. OtwFDzieje 67.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: armatka polna: Dragonia moskiewska [...] razem z piechotą ruszyła się do Kowna. Idąc gościńcem trafiła na uszykowane szwadrony nasze i [...] z armatek polnych [...] dawać poczęła. MatDiar 99. ▲ armatka spiżowa: [Przeciwnicy] mieli [...] 4 armatki spiżowe i 2 moździerze i wóz 1 z amunicyjami. RybZRelRzecz 150. ▲ harmatka lekka: Życzę W. X. Mci wziąc Swoię Piechotę z Berdyczowa, harmatek ze dwie lekkich, y zebrać, co tylko można ludzi. RadziwUDiar Av.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK