Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2018
GEOGRAFIA

Patrz geografija.W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021
GEOGRAFIA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (2. poł. XVIII w.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. geografia; D. geografii; B. geografią; Ms. geografiej; geografii
Znaczenia:
»nauka zajmująca się badaniem Ziemi«: Toś ie [części świata] Wmść pewnie w Cosmográphiey, u Cosmográphow wymálowáne záyrzał, ktora w sobie záwiera, opisanie świátá álbo też o Geográphiey, ktora sámey tylko źiemie położenia opisuie naprzednieyszych Provincyi rzekámi á gorámi granicząc. AndPiekBoh 137. Przy geografii zaś historyje królestw i rządów świata […] nauczyć się mają [synowie]. LubSInPol 275. Więc inwencya ludzka długim experymentem wyuczoná taką zporządziła naukę to iest Geografią, ktora każdemu y w domu własnym zostaiącemu, nietylko w imaginatywie świat cały ziemny: ale przed oczy czyli to w Mappach, czyli w swerze[!] Geograficzney stawić może. BystrzInfGeogr A. GEOGRAPHIE […] OPISANIE Kraiow y rożnych części Swiata. Geografia. DanKolaDyk II, 85.. GEOGRAFIA. TA nie co innego iest, tylko opisanie ziemi. ChmielAteny1755 I 220. O Tey GEOGRAFII, opuszczam Spekulizacyę, bo traktuię in hoc opere, pod tytułem Nowy Peregrynant Starego Swiata, dokąd cię odsyłam Czytelniku; tu tylko GEOGRAFIĘ iako Matematyki część, między czçściami wspominam Matematycznemi , sequentia innuendo. GEOGRAFIA iest to część KOSMOGRAFII, albo Sciencyi opisuiącey cały świat z Niebem y ziemią. ChmielAteny1755 I 220. Interea , gdy król Stanisław objąwszy w rządy swoje Lotaryngią, w mieście Lunevillu, rezydencji swojej, z wrodzonej ku Polakom miłości akademią dla trzydziestu Polaków a dla trzydziestu Lotaryńczyków fundował, w której egzercycja wszystkie wojenne, architektura militaris et civilis , geometria, geografia, języki różne cudzoziemskie, na koniu jeżdżenie, tańcowanie, fechtowanie i inne wszystkie scjencje uczone były. MatDiar 118. Geografia abo nauka kraiopisarska iest Opisanie Ziemi. WyrwGeog 1. [tytuł] ATLAS DZIECINNY CZYLI NOWY SPOSOB DO NAUCZENIA DZIECI GEOGRAFII, KROTKI, ŁATWY, Y NAYDOSKONALSZY PRZEZ PRZYŁĄCZONE NOWEY INWENCYI. SzybAtlas 1. Pytanie. Co to iest Geografia? Odpowiedź. Jest opisanie Matematyczne, Fizyczne, y Polityczne całej Ziemi. SzybAtlas 3. P[ytanie]. Ktory iest kształt rządzenia naylepszy? O[dpowiedź]. To pytanie nie tak do Geografii, iako do Polityki należy, y ta kwestya przytrudna iest do wyłuszczenia. SzybAtlas 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz krajopisanie, krajopisarstwo, ziemiopismo, ziemiopistwo, chorografija, topografija, kosmografija.
Autorka: DA