W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2009
ADRES rzecz. m
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1648
Formy: lp M. adres; B. uż. nżyw. adres; N. adresem; Ms. adresie; ~ lm D. adresów
Etymologia: <fr. adresse>
Znaczenia:
1. »oznaczenie miejsca czyjego zamieszkania, pobytu«: Pod tymże adresem odesłałem pak wielki Listow z Moskwy. SapADiar 96. Pisałem do Im Pa Marszałka [...] upraszaiąc aby mię informował gdzie się obroci y przez kogo mam pisywac to iest iaki adres. SapADiar 259.
2. »pośrednictwo; okazja kontaktu z kim«: Dowiaduje się o tym tych pomęczonych, misjonarzów starszy w Widniu zostający, który, jako mający adres do Cesarza, donosi Dworowi Cesarskiemu popełniony przez Węgrów exces. DyakDiar 37. W drodze [...] odebrałem tę expedicyę przez adres Xięcia JMCi na Krakow do teyże kommissyiey. RzewKor 4. Pokoy nie woyne przy wotow adressie Swiątek Braterski Marcinowi niesie. MikSil 163. Gdybym tak o ciebie troskliwą nie była, dziwnie bym się z daremnej ich [wielbicieli] fatygi i próżnych śmiała adresów [list panny do ukochanego]. ZatPrzydDoś 126.
3. »oficjalne pisemne wystąpienie; list«: Adres do tronu [pisany przez marszałka] Marcina Żegockiego w Toruniu. AktaKrak II/1 79.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL