W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2009
ADRESOWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
L (XVIII, w in. zn.), SWil (w in. zn.), SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1686-1721
Formy: bezok. adresować się; ~ cz. ter. lp 3. os. adresuje się; ~ cz. prze. lp m 3. os. adresował się; ~ tr. przyp. lp m 1. os. adresowałbym się; 3. os. adresowałby się; ~ im. wsp. adresując się
Znaczenia:
»kierować się, zwracać się, udawać się gdzie«:
Rekcja: do kogo, czego
Swego syna Ignacego wyprawiliśmy do Saksonii, aby ztamtąd szukał sobie szczęścia, fortuny i honorów, adresując się gdzie do wojsk cudzoziemskich przeciw nieprzyjacielowi Krzyża świętego. ZawiszaPam 167. Doszedł mię List od Bryma Cyrulika Wilen[skiego] ktory adresuiesię do Usług moich y zaprzysłaniem poiazdu gotow zaraz przyiachać do kąd roskaz zaydzie. SapADiar 150. Do [...] Kommissyi mogą się adresować ukrzywdzeni y sami [...] Kommissarze Prześwietnych Woiewodztw y Ziem. GazPol 1735/56, 2 nlb.. Po dysgracyowaniu Jmci Pana Chaweliu, Krol kazał czterem Sekretarzom Status directe adressowáć się w interessach do siebie samego. MerkHist 4/ 312.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL