W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2023
INNY przym.
Warianty fonetyczne: INNY, INY
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. m inny // iny; ż inna // ina; D. m innego; ż innej; n innego; C. m innemu // inemu; Ms. m innym; lm M. mos inni; nmos inne; B. mos innych; nmos inne // ine; N. innemi // inemi; innymi;
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTák pan Bóg pobłogosłáwił zá spráwiedliwością Cárá I. M. y záspráwą páná Hetmáná Kniáziá Różyńskie go y zádzielnością y męztewm národu polskiego/ ktory iemu chętliwie służy nád ine narody. NowinyDymitra Aiijj. Nie bierz miary na rozum z powierzchownej miny; Rzecze słowo: jakby kto przezeń mówił iny, Ali sowa z stodoły, z wijolisty gądek, Trzech słów dobrze nie powie, taki ma rozsądek. PotFrasz1Kuk II 60.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
INNA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest czym innym«: Lecz inna iest wytrzymać ogień nie zaymuiąc płomienia ani tleiąc, inna być rozpalonym, y biegać w koło. BohJProg I 50-51.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: