W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
*ADUMBROWAĆ czas. dk/ndk
Słowniki:
SXVI (supl.), L (XVI), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: cz. przy. pr./cz. ter. lp 3. os. adumbruje; lm 3. os. adumbrują; ~ cz. prze. lm nmos 3. os. adumbrowały; ~ im. wsp. adumbrując
Etymologia: <łac. adumbrare 'osłonić, namalować, zacieniać'>
Znaczenia:
»ozdobić; przesłonić, przesłaniać«:
Rekcja: co
[...] okazały się [litery] tak misternie w ogniu roznego koloru, iáko pierwey Malarskie adumbrowały farby [...]. GazPol 1736/90, 7 nlb.. W Chinach są Ptaki Krolewskiemi zwane [...] O tym Ptaku Chińskie ták decantant wiersze, że adumbruie Humeris virtutes [...] Tego Ptaká essugies malowane na sukniach Imperatora. ChmielAteny I 520.
Przenośnie: Im. p. szafarz [...] na trybarkę ma przyjąć ludzi miejskich [...] wyszukując na to ludzi dobrych i mocnych; [...] żadnemi w tej mierze adumbrując sobie oczy korupcyjami. InsGór 1735 92. ◼ MOSKIEWSKIEY Nácyi Geniusz ták adumbruią Politycy, iż bardziey ostrozni, niż odwáżni. ChmielAteny II 709-710.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ADUMBROWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m adumbrowany; N. ż adumbrowaną; lm M. nmos adumbrowane
Znaczenia:
»ozdobiony; przesłonięty«: Ołtarze i kaplice, ktorych już kilka jest gotowych, barzo pięknie roznych marmurow kolorami adumbrowane sciany. BillTDiar 36v. Ołtárz tedy wielki jáko jest Colossami w perspektywę ułozony nową do żałoby farbą adumbrowany. GazPol 1736/ 2, 3.
Przenośnie: A ta kolumná/ ktora wysokością ádumbrowáną znáczyłá Máiestat Páński wysoki/ ták miáła nisko zápaść iák wysoko świeciłá. WojszOr 65.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

ADUMBRUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m adumbrujący
Znaczenia:
»wyrażający«: ABRYS KOŚCIOŁA SALOMONOWEGO. Dyspozycyę Iego, Ozdoby, Bogactwá, Magnificencyę Starożytną, y teráznieyszą ruinę adumbruiący. ChmielAteny II 543.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL