W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
TOPOGRAFIJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (hasło spoza kanonu), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lp M. topografija; B. topografiję; Ms. topografiji
Znaczenia:
»szczegółowy opis geograficzny obejmujący niewielki obszar; dział geografii zajmujący się takim opisem«: TOPOGRAPHIA iest ieszcze strictiùs wźięta Geograficzna Sciencya, to iest Opisanie iakiego Miastá, albo mieysca, Wsi: iako to, gdyby kto opisał, Rzym, Konstantynopol, Krákow, etc. ChmielAteny II 6. Alexander zaś Donatus w Topografii, alias opisaniu Rzymu regestruie Obeliszkow 44. ChmielAteny II 98. STAREGO Rzymu y NOWEGO dam Topografię álbo ciekawe y osobliwe opisanie, w PEREGRYNANCIE NOWYM, aliàs iak o Włoskim będę traktował Kraiu, tu to enarro , co Populi Romani y Monarchii tameczney commendat Majestatem[!]. ChmielAteny1755 I 350. W ostatnim liście, ktorym miał honor do W.M. pisać d. 23. Grudnia 1758. zdaie mi się żem to wszystko wypełnił, comkolwiek miał mowić o Topografiy, albo opisania mieysc każdych z osobna, y o Historyi Naturalney tego tak wielkiego y rozległego Państwa. ChesMinFilozof 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz geografija, krajopisanie, krajopisarstwo, ziemiopismo, ziemiopistwo, chorografija, kosmografija.
Autorka: DA