W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
KRAJOPISANIE rzecz. n
Słowniki:
Kn, T, SW notują
SStp, SXVI, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. krajopisanie
Znaczenia:
»geografia; opisanie, opisywanie jakiegoś kraju, obszaru«: Kráiopisánie/ Geographia [...] mundi descriptio. Kn 314. Kráiopisánie/ Geographia. SzyrDict 127. Kráiopisánie. WojnaInst 150. Kraiopisanie. Land-Beschreibung. Géographie d'un païs; topographie. T III 634. Krájopisanie/ Geographia, ae, g. f. des Erdbodems Beschreibung. DasHünDict Zz ij.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz krajopisarstwo, geografija, ziemiopismo, ziemiopistwo, chorografija, topografija, kosmografija.
Autorka: DA