W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
KRAJOPISARSTWO rzecz. n
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy: lp M. krajopisarstwo
Znaczenia:
»geografia; opisanie, opisywanie jakiegoś kraju, obszaru«: Ze wiele nie wspomnię, bárdzo się Láćinnicy v Greczynow zádłużyli, rożnych w potoczney rozmowie názáćiągáwszy słow, gdy z Grecká mienią Monarchia, Aristocratia, Democratia, Tyrannis, Geographia, Géòmetria, Arithmetica, Echo;[...] w czym niech się Polak sławi, gdy właśćiwą zászczyca się Polszczyzną, zowiąc Iednowładztwo, Moznorządy (álbo Moznorządztwo,) Gminowładztwo, Práwołomstwo, Kráiopisárstwo, Miérnictwo, Ráchmistrzstwo, Odgłos, Zakład (budynku) skład, wystáwá, y insze wszytkie (że pominę) by naytrudnieysze Polityczne, Grámmátyczne, Práwne, Philozophiczne wyráży, álbo terminy, ktorym dość dostátecznie Polszczyzná dogadza. FredPrzysł A2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz krajopisanie, geografija, ziemiopismo, ziemiopistwo, chorografija, topografija, kosmografija.
Autorka: DA