W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
KRAJOPISARZ rzecz. m
Słowniki:
T, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy: lp M. krajopisarz
Znaczenia:
»geograf; ten, kto opisuje jakiś kraj, obszar, okolicę«: Kraiopis. Kraiopisarz. Landbeschreiber. Geographus. Géographe, qui sait la Géographie; un topographe. T III 634.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz krajopis, krajopisca, geograf, ziemiopis, topograf, kosmograf.
Autorka: DA