ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022
PÓŁTRZECIA licz.
Słowniki:
SStp, SXVI (połtrzecia, pułtrzecia), Kn, T, L (XVII-XVIII w.), SWil, SW, SJP notują
Formy: M. mnżyw półtrzecia; mżyw półtrzecia; ż półtrzeciej; półtrzeci; n półtrzecia; D. mnżyw półtrzecia; ż półtrzeciej; n półtrzeciu; półtrzecia; B. mnżyw półtrzecia; mżyw półtrzecia; ż półtrzeciej; półtrzeci; n półtrzecia; Ms. ż półtrzeciu; półtrzeci; półtrzeciej
Znaczenia:
»dwa i pół«: Półtrzećiá czégo/ [...] duo cum dimidio. Kn 768. Jest jeszcze ich półtrzecia sta w skarbie cesarskim. SzemTorBad 301. Wymieszkawszy tam na tym miejscu niedziel półtrzeciej, ruszylichmy się recta do Pragi die 8 octobris. Stanęlichmy tedy w Pradze 13 Octobris, bo jeno drogi mielichmy mil dwadzieścia, ale barzo wielkiemi i skalistemi górami, tak iż w niektórych miejscach cały dzień laborando ledwieśmy mil 5 półtorej ujechać mogli. BillTDiar 120. Za którą resztę zboża potrąciła sobie te półtrzecia tynfa, co za te żelaziwa miała dać, a jeszcze jej Grzegorz Pomiotło powinien dodać miarek dziewięć połowniaku, a Marcin Pomiotło powinien oddać Grzegorzowi bratu swemu łańcuch, ham, zaprzęż, świder łatny, a Doruchowej za bronę tynfów dwa na starozapustny jarmark starosądecki in anno 1742. KsJaz 133. Czynił mi tyż relacją tenże jubiler o zwyczajach dworu tutejszego i o zabawach cesarskich, że się tokarnią zabawia i przebieraniem numizmatów, których walor wagi wynosi na półtrzecia miliona tutejszych złotych, co czyni na nasze dziesięć milionów. RadziwHDiar 167. Więcey, jak połtrzecia sta lat minęło, iako Krzysztof Kolumbus rodem Genueńczk, pierwszy odkrył ten Kray w połnocnych stronach: iego zaś torem idąc Ameryk Vespucius rodem Florenczyk więcey wynalazł w południowych stronach, y przeto od iego imienia cała ta część ziemi nazywa się Ameryką. SzybAtlas 243.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG