W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2009
ADWENT rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. adwent; D. adwentu; C. adwentowi; B. uż. nżyw. adwent; N. adwentem
Etymologia: <łac. adventus>
Znaczenia:
relig. »czterotygodniowy okres oczekiwania na przyjście Chrystusa; post przed świętami Bożego Narodzenia«: Adwent/ dies adventui Christi sacri. Kn 4. W tymże Kościele Kazánia okrom Swiąt y Niedziel/ przez cáły Rok w kázdy Piątek/ Adwent. PruszczKlejn 40. Bydłá nie záchudzáć osobliwie koło Adwentu, bo ná tęn czsas záchudziwszy, máły ná láto vczyni pożytek. HaurEk 27. W tymże roku [...] ożenił się jegomość pan Sosnowski, zaraz po pogrzebie [...] prędko przeszłej odżałowawszy żony i adwentowi nie pofolgował. CedrPam 17. Tegoz Roku wsąm Adwent Mikołay Rachniak y Tomasz Płonka w Badzichowach o Kradziez [...] Obieszeni. KomonDziej 203v. Adwent. Advent. Avent. T III 2.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: adwent pański: Przed Adwentem tedy Pańskim głosy tylo kościół słyszał: przyszedł Pan potym/ y widział go sámego. BirkNiedz 36. ▲ adwent święty (sz. zm.): Náśláduymy w ten Adwent święty tegoż Sámsoná pokutuiącego: obaczył się/ opłákiwał grzech. BirkNiedz 22. Widywálismy Ariánow [...] kiedy weselne gody odpráwowano, Psalmy z sobą spiewáli; a Kátolictwo co? áni Swiętemu Adwentowi, áni postowi nie przepuszczą! MłodzKaz II, 460. ▲ adwent mesjaszowy: Zrozumieyciesz tedy/ iesli narody/ wyspy/ morzá/ ziemiá/ niebo/ ták się ruszáły prágnąc ádwentu Messyaszowego [...]: co zá dziw będzie/ że kości/ sercá Oycow świętych ruszyły się ná przyszcie iego. BirkNiedz 51. ▲ (Pierwsza) niedziela adwentu: Ná I. Niedzielę Adwentu. Kazánie Pierwsze. O sądzie Páńskim ostátecznym. BirkNiedz 26.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL