W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2024
ZIEMIOPISMO rzecz. n
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Formy: lp M. ziemiopismo; D. ziemiopisma; B. ziemiopismo
Znaczenia:
»geografia«: PYTANIA. ZIEMIOPISMO GWIAZDARSKIE POPRZEDZAIĄCE. GiecyZiem 3. Cóż iest Ziemiopismo? JEst to umieiętność opisuiąca Ziemię, iey ułożenie, i iey podziały. Jako światopismo, iest umieiętność wystawuiąca zá cel sobie świat ten cały, Jego względem Ziemi obeyścia, skutki, i Jego od Tworcy w ułożeniu porządek. GiecyZiem 4. Ják Dzieiopistwo wszyscy, ták i Ziemiopismo w troiákim kłádą porządku, co też troiáki tey umieiętności czyni, i skłáda rodzay. GiecyZiem 13 nlb. Z Polskich Ziemiopisów co prawda nieliczemy wielu, wszakże licznych zastąpić może choć jedna, w rodzaju Ziemiopisma Politycznego po całym Narodzie od wszystkich wzięta Książka, pod tytułem Geografia czasów teraźniejszych. GiecyZiem 16 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ziemiopistwo, geografia, krajopisanie, krajopisarstwo, chorografia, topografia, kosmografia.
Autorka: DA