W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
GEOGRAF rzecz. m
Słowniki:
SXVI, L (2. poł. XVIII w.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp D. geografa; N. geografem; ~ lm M. uż. osob. geografowie; geografi; D. geografów
Znaczenia:
»badacz zajmujący się geografią«: […] a naybarziey ma bydz [inżynier (ingenier)] Geographem dobrym aby wiedział położenie Panstw Krolestw, Prowincyi wszytkiego swiata y z nich kazdey zosobna. NarArch 79. Tak piszą geografi: gdzieś, u świata końca, Żyją ludzie, co nigdy nie widują słońca. PotFrasz1Kuk II 133. AMAZYA Miásto miewáło przedtym swoich Arcybiskupow, y zászczycone Oyczyzną Stráboná Geográfá. ŁubŚwiat 564. Twierdzą Geográfowie że ten Kráy [Amazonia] lubo iest pod Dkwátorem iednák grunta ma zyzne, y w owoce obfituie, osobliwie wydáie z siebie tytonie przednie, cukry y báwełny, fárbę szkárłatną etc. ŁubŚwiat 647. Cáłe państwo Niemieckie od Karola wielkiego podzielone ná Niemce niższe álbo Belgium, á od niektorych Geografow Flándria nazwáne, ktore dziedziczyło Cesarstwo Rzymskie Ottoná III. BystrzInfGeogr F3v. GEografowie áby cáłą sferę ziemi doskonale opisáli, ná máppách y okrągach Geográficznych náleżycie okryślili, y przed oczy imáginatywie ludzkiey iák naypodobnieyszy modelusz wystawili. BystrzInfGeogr C. Morze […] od Starożytnych Geográfow nazwane Sarmackim, bo było granicą Sarmacyi Europeyskiey. ChmielAteny II 325. P[ytanie]. Na co się ieszcze zdadzą Cyrkuły w około Biegunow albo Polarne y Tropici? O[dpowiedź]. Na to, aby dzieląc Kulę Ziemną na pięć części, pokazywały nam w każdey częśći rozmaity gatunek powietrza, co się pospolicie u Geografow nazywa Zona albo Clima . SzybAtlas 15. Ráiu ieszcze Geográphowie ná Máppách nie narysowali. BirkNiedz 226.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz krajopis, krajopisarz, krajopisca, ziemiopis, topograf, kosmograf.
Autorka: DA