W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2015
BŁAZNOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
notują
Formy: bezok. błaznować; ~ cz. ter. lp 1. os. błaznuję; lm 3. os. błaznują; ~ cz. prze. lp m 3. os. błaznował; ~ im. wsp. błaznując
Znaczenia:
1. »być zawodowym błaznem, pełnić funkcję błazna, dawać występ błazeński«: Antonio Riati Bolognese błaznując około stołu, pozwolił mu Wielki Kniaź, aby wypiwszy medec z czary, wziął ją sobie. NiemPam 66. A stáło się gdy [książęta filistyńscy] byli dobrey myśli że rzekli: Záwołajcie Sámsoná áby błaznował przed námi. BG Sdz XVI, 25. Prędko się rozsmiał [Hirpin] prędko smiech usmierzeł, Ustawnie brwiami, albo gębą migał [...] Błaznował li tesz, sam mu szatan pierzeł, Więc się dzis y tey usługi nie wzdrygał. PotSyl 12. BOUFFON [...] Faire le metier de bouffon [...] Błaznować, szmieszkować, trefnictwem się bawić. DanKolaDyk I, 216.
2. »żartować, drwić, kpić, szydzić«: Miasto nauk Duchownych powiadaią [kaznodzieje] bayki iakies albo Historie zartowne y nie wiem co tylko Błaznuią czyli kazą trudno y rozeznac [...] gdy na kazanie Przydziesz staniec za iedne sczera krotophile. OpalKSat 109. GOGUENARDER [...] Delicias facere [...] ZARTAMI się bawić przedrwiwać prawić co śmiesznego dla rozrywki trefnictwem się bawić błaznować. DanKolaDyk II, 90. BADINER [...] Ineptire [...] BŁAZNOWAC żartować, Trefnisiem się czynić. DanKolaDyk I, 161. Błáznowáć, gauffer, plaisanter. KulUszDyk 7.
3. »zajmować się sprawami błahymi, nieważnymi«: BAGUENAUDER [...] Nugari [...] BŁAZNOWAC fraszkami ladaczym się bawić. DanKolaDyk I, 162.
# Użycia metajęzykowe: # Błáznowáć/ Fatueri, den narren treiben. DasHünDict Pp
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: BR-K, WM