W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2019
LWOWSKI przym. od nazw. LWÓW
Słowniki:
SStp (?) notują
SXVI (?), Kn, T, L (?), SWil, SW (?), SJP nie notują
Formy: lp M. m lwowski; ż lwowska; D. n lwowskiego; C. m lwowskiemu; B. m żyw lwowskiego; n lwowskie; lm D. lwowskich
Znaczenia:
1. »związany z miastem«: [Herb] Lwowskiemu Miastu Nadał Systus 5 Papiez z Wielki Łaski y affektu przeciwko Miastu temu dla Zasługi przeczyw Kosciołowi Rzymskiemu. HerbOr 251. Skonczyła się tedy kommissyia Lwowska. PasPam 187. Matka tez Pannie Umarła y tak się owa Impreza zwlokła [...] Hetman Potocki umarł kommissyia Lwowska nastąpiła atym czasem że owa Impreza poszła wodwłokę. PasPam 221v. Kiedy iuz wszystkie zyczliwe Mieysca nie miały persvasiones. Wziął głos Ozga Podkomorzy Lwowski. PasPam 227. P. Karwowski powrócił z Warszawy z przywilejem na skarbnictwo lwowskie. [...] Kiedy mię oni o to prosili we Lwowie, jam im odpowiedział, żem się już za kim inszym angażował. SobJListy 174. Na declaracią Commisy Lwowskich, że y Woysku posłusznemu duplę z krolewszczyzn, a tryplę z Dobr Duchownych [...] JmP. krakowski wydaie na Archidiecezyą Asygnacie. RadziejKor 64-64v. Jan Kazimierz Krol wyniosł go [Wojciecha Korycińskiego] do infuły Kamienieckiey, á Michał Krol do Archikatedry Lwowskiey, z ktorą wraz trzymał Probostwo Miechowskie. NiesKor II 625.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: cetnar lwowski: Cetnar, Centnar, Cętnar. Zentner. cent, quintal. § Cetnar waży w Statucie funtow 100, Lwoski ma 126. funtow Krakowskich. T III 105-106. ▲ arszyn lwowski: Arszyn Lwowski: ma w sobie łokcia Krákowskiego ćwierci 5. SolGeom III 136. Arszyn. Elle in Lemberg. arschin; une aune de Léopold. § Arszyn Łwowski ma w sobie Krakowskiego łokcia pięć ćwierci. T III 12.
2. »związany z arcybiskupem, arcybiskupstwem«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: arcybiskupstwo lwowskie: Ian Długosz Kronikarz Polski/ y Kanonik Krak[owski] a potym Nominat na Arcybiskupstwo Lwowskie. PruszczKlejn 59. Była zaraz tam ze konsekracyia na Arcybiskupstwo Lwowskie IoMSCi X. konstantego Lipskiego. PasPam 257v. Poszedł [poseł Jan Gniński] na nabożeństwo do ojców ormiańskich unitów, gdzie jm. ks. Biskup ormiański koadiutor arcybiskupstwa lwowskiego [...] celebrował [...] procesyję cum Venerabili Sacramento publiczną. GninTurDyp 383. Już był iednák otrzymał [Długosz] nominácyą ná Arcybiskupstwo Lwowskie; atoli do possessyi, tey Archikátedry śmierć przeszkodziłá w roku 1680. NiesKor II 41. ▲ arcybiskup lwowski: Wysłać [...] raczył J. K. M. ex consilio senatus sui najwielebniejszego ks. Arcybiskupa lwowskiego [...] do [...] wojska pod Zawichostem. AktaKrak III 47. Arcybiskup Lwowski [...] Synod w Archidyecezyi złożył 1641. NiesKor II 308. MIKOŁAJ IGNACY z Wyżyc WYZYCKI Arcybiskup Metropolitanus Lwowski [...] z Dziekana Krakowskiego, Lwowski Arcy-Pasterz. ChmielAteny II 380.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, MBM