ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2010
DUSZA rzecz. ż
Słowniki:
Kn, L, SWil, SJP notują
SStp (?), SXVI (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: afekcja duszna, duszy afekcja: Tak też y w leczeniu áffekcyi dusznych/ kto nie zniesie przyczyny grzechu/ y nie Strzeże się okázyiey/ znowu się powroci do swoich nałogow. StarKaz II, 462. To rzecz pewna że przez żywą kontemplacią umarłych kalwarie y kości wroznych duszy pomagaią affekciach. MikSil 291.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bezecna dusza: Bezecną duszę swoię bez spowiedzi/ y wszystkich inszych Chrześciáninowi dobremu należytych Sácrámentow/ w ręce temu/ ktorego iárzmo dzwigał/ oddał. KalCuda 130. ▲ : TylkRoz 306. ▲ boleść na duszy: Wielu áby uszli wstydu, frásunku, háńby, y innych boleści dusznych, życzyli sobie choroby ktora iest boleścią zwierzchną, zaczym znáć że większa iest boleść ná duszy. TylkRoz 306. ▲ niech Bóg czyjejś duszy miłościw będzie: Wiakim nas wszistkich, ktorzysmy hoinie dobrodzieistwa iego zazywali zostawił zaliu [król Władysław IV], kazdy baczny snadnie wyrozumiec moze. Niech Bog Jkm duszy miłosciw będzie. VorLetSkarb 206. ▲ niechaj czyjaś dusza odpoczywa na wieki w niebie: Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57. ▲ niechaj czyjaś dusza z Panem Bogiem wiecznie króluje w niebie: [...] pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielm[ożny] ImPan Podskarbi Wielki Koronny [...] ktorego dusza niechay z Panem Bogiem wiecznie kroluie wniebie Amen. DrobTuszInf 56.
Związki frazeologiczne: mieć świętą duszą: ◆ duszę czartu oddać: nieczystą Dusze Sprosnemu Czartu oddaiąc HistŚwież 24.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: