W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2007
BŁONECZKA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SWil, SW notują
SStp, Kn, T, L, SJP nie notują
Formy: lp M. błoneczka; N. błoneczką; lm N. błoneczkami
Znaczenia:
1. »w organizmach żywych, tkanka okrywająca poszczególne narządy, otoczka, osłonka«: Nos wewnątrz bardzo cienką Błoneczką obciągniony iest. BeimJelMed 290. Ta błonka z inszemi błoneczkami ma kommunikacyą. BeimJelMed 439.
2. »zaćma, katarakta«: Unquis et sagitra, Iest błoneczká żyłowáta białáwa, ktora od większych kącikow oczu wychodzi, y rozszerza się po nich czásem y zrzenice zákrywa. CompMed 12.
3. »cienka, delikatna powłoka, otoczka, osłonka, wytworzona naturalnie na powierzchni czego«: Kolanká álbo członki [kłącza zapaliczki] cienka błoneczká okrywa/ właśnie/ iáko ná trzcinie baczymy. SyrZiel 177.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM