ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2018
ŚCIEŚNIĆ czas. dk
Warianty fonetyczne: ŚCIEŚNIĆ, ŚCIŚNIĆ
Słowniki:
nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCiasna furtka do nieba na kształt igły ucha, A kto się chce nią wcisnąć, trzeba ścieśnić brzucha. ŁosLutBar II 431.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ŚCIEŚNIONY
im. przym. bier.
Warianty fonetyczne: ŚCIEŚNIONY, ŚCIŚNIONY
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWładza Krolewska iest tu bárzo śćieśniona; bo nie może nic stánowić o spráwách pospolitych bez Stanow Krolestwá [...] BotŁęczRel II 79. Jeżeli zaś w naszym doświadczeniu, cożkolwiek wody, w ow kielich wchodzi, to z tąd iest, że powietrze w nim, w mnieyszą kupę ściśnione, tego iey, lubo bardzo szczupłego, pozwala mieysca. ChróśSFizyka 100.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA