ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018
POCZYNIENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1745
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiW spráwie ex Actoratu Mnieyszego pozwánego względem iákoby winy dwuchset grzywien Polskich y szkod Dekretem nakazanych niezapłácenia super vera actoratum teraźnieyszego aktora względem krzywd y gwałtow poczynienia intentowaney ná terminie po Dekrecie y Inkwizycyi pozwoloney záchowałym w winách dwoch wiecznych Bánicyi podług punktow wzwyż Miánowanych osobnie nakazanych[...] DanOstSwada III, 101.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK