ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2018
JEDNOCZYĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPożywáiąc ábowiem tego Naświętszego Sákrámentu/ dusze násze iednoczą się z Pánem Chrystusem y wieczności dostępuią [...]. StarKaz II, 67.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
JEDNOCZĄCY SIĘ
im. przym. czyn.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] naznaczyłem áktowi temu dzień szosty Lipca w Warszawie, uniżenie WKMści supplikuiąc, ábyś ná ten obowiązek iednoczących się do usługi swey Pańskiey wiernych y życzliwych sobie Domow przytomnym pátrzył okiem [...]. DanOstSwada IV, 77.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM