W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2020
AFEKTACJA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: AFEKTACJA, EFEKTACJA
Słowniki:
L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625-1626
Formy: lp M. afektacja; D. afektacjej; afektacji; C. afektacjej; afektacji; B. afektacją // efektacją; ~ lm D. afektacyj; C. afektacjom; B. afektacje; Ms. afektacjach
Etymologia: <łac. affectatio>
Znaczenia:
1. »zabieganie o co, żądanie, życzenie sobie czego, pragnienie«: Przystąpi potem [pan Buczyński] do affektacyj moich teraźniejszemu czasowi służących. RadziwKSprawy 50. Z tąd ná koniec nie dármo podięte protekcye Miast Książąt lennych w nie słusznych áfectácyách/ y Oyczyźnie szkodliwych. OpalŁRoz L2. Chrystus Jezus chcący ták tryumphuiącego iáko y woiuiącego Kościołá áffektácyiey wygodzić/ rozdzielił Ciáło Swoie święte ná dwoie. StarKaz II, 39. Wczorá dopiero miał Poseł Tátárski audiencyą v K. I M; ná ktorey audiencyey Listy oddawszy od Cháná/ áffektácyą Iego/ ktora onemi listámi continebatur, mową swoią szerzey przełożył. MerkPol 32. Dałęm znosząc Długi Ordynackie za effektacyią Io MSCi Pana Myszkowskiego Io MSCi Panu Sędorowskiemu [Szandorowskiemu] Rotmistrzowi flo: 4000. PasPam 235. Żądał [Jan Stefan ze Skorzewa] abym od [...] [jego] affektacyjej i prośby nie odstąpił. InwPuck 157-158. Te ná proźbe y Affektácyą jego [młodzieńca] do Wm. M. M. Páná zá nim wnosze przyczyne. DobrPol II, 68. Prośbie, żądaniu y áffektátiey, w ták poważney spráwie, mey miłey Kumie [śmierci] dałem mieysce. AndPiekBoh 61. Według własnego ich [chłopów z Lubonia] zdania i afektacji każdemu z nich pozwala się roli w trzy pola tak wiele, ażeby żyta ćwiertni pięć [...] wysiać mogł. RzepLubKutrz 221. Konferował Król August pieczęć wielką Załuskiemu [...] na co dziwnie bolał Primas Radziejowski że nie według Jego affektacyi. OtwFDzieje 101. Za Listem ImPana Piotra Głuszynskiego na mocną affektacyą pozwoliłem wkromie wziąć na moy kredyt u Pa Toskaniego kupca Warszawskiego TBch 50. SapADiar 104. U mnie maxima słuzyć zawsze Przyiacielskiey affektacyi. MikSil 67.
2. »przychylność, życzliwość«: Widząc potrzebę áffektácyey I. K. M. Chán I. M. Woyská ordynował insze z Sołtanem świeże w Vkráinę. MerkPol 101. Sub protextu Dworskiey Affektacyjej y swoię mieli [doradcy] prae Oculis Prywatę. PasPam 191. Więc juz swoję substancyją puszczam na afektacyją I cokolwiek tylko chciała, natenczas wytargowała [macocha]. StanTrans 59.
3. »cecha, skłonność«: Pokażę [...] iako przez opuchłego w piśmie ś rozumie się człowiek chciwy. A druga, iáko chciwy nie może bydź od tey złey affektacyiey swoiey uleczony/ ieno przez sámego Chrystusá Pána. StarKaz II, 408.
4. »cierpienie, dolegliwość; ból«: Hetman [...] ledwo od zwyczainei iemu affectatijei za cięszkiem zafrasowaniem się przychodzącei z konia nie spadł. OssJŻyw 33v. Dziś z łaski Bożej król jm. jest relevatus od tych bólów [...] Jmp. poseł bawarski ani wczora, ani dziś nie był u króla jm., bardzo poturbowany będąc tą afektacyją króla jm. SarPam 124-125. Król jm. ranne nabożeństwo u oo. bonifratellów [...] będąc cale wolnym od afektacyjej kamiennej [odprawił]. SarPam 142.
5. »nienaturalność, przesada«: Do stylu historycznego wielkiej nad inne trzeba zwięzłości, uwagi, ostrożności, biegłości i słów bez affektacyjej łagodnych. LubSArtPol 206.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL