ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2018
ŻAK I rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. żak; ~ lm M. uż. osob. żacy
Znaczenia:
»uczeń, student«: Leda żak nawet przy szkole, to ludzka partyka, By mu partesy zastawić, milsza mu podwika; Kiedy gładko, bielusieńko, nogi wytrze mydłem, To dla niej i dwakroć w tydzień pobieży z kropidłem. SejmPiek 63. My którędykolwiekeśmy szli i przed sobą i za sobą stadośmy nie małe mieli: z kramów, z domów wybiegali dziwować się nam, a kiedyśmy kollegium jezuickie mijali, żacy ze szkół wybiegli, lekcye porzuciwszy. PacOb 49.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłopi ná wsi/ á żacy w szkole odmiánie Przełożonych bárzo rádzi. RysProv II, 5. ● Zak béz ksiąg chodząc do szkoły/ zgodzi się potem páść woły. KnAd 1297. ● Kot nié łowny/ chłop (ábo żak) nie mowny/ często głodny. KnAd 360. ●
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WGZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2018
ŻAK II rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1750
Formy: lm N. żakami
Znaczenia:
»rodzaj sieci rybackiej«: Pozwalamy im też w rzece Wąglikowskiej wolne łowienie żakami i mrzeżami. InwPuck 153.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG