W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2016
AKTYKOWAĆ czas. dk/ndk
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: bezok. aktykować; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 1. os. aktykuję; ~ cz. prze. lp m 3. os. aktykował; ~ im. uprz. aktykowawszy; ~ nieos. cz. prze. aktykowano
Etymologia: <śr. łac. acticare>
Znaczenia:
prawn. »wpisywać, włączać dokument do akt urzędowych«: Podpisać ono [pismo] i pieczęć do niego przycisnąć zleciliśmy, a żeby do wiadomości ludzki tym prędzej przyszło do akt grodzkich wszystkich województw za poruczeniem i staraniem naszym rozesłano, aktykowano i publikowano być ma. AktaPozn I/1 342. Aktykuię/ vide W wodzę w księgi. Kn 5. List przypowiedny Iego Krolewskiey mosci y ten Uniwersałł moy w grodzie tutecznym Acticowac powinien będzie. DekrŻmud 237v. Aby do wiadomości tym prędzej ten list Żydów zachowania przy prawach rzeczonych wyżej doszedł, aktykować i ogłosić rozkazujemy. JewPriv I, 347.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
AKTYKOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m aktykowany; ż aktykowana; n aktykowane; D. m aktykowanego; N. m aktykowanym; lm M. nmos aktykowane; B. nmos aktykowane
Znaczenia:
»o dokumencie: włączony do akt urzędowych«: Wszytkie te listy rotmistrzom dane i aktykowane być miały. AktaKrak I 424. Taz Intercyza wtrybunale wilenskym Aktykowana y Authentycie wyięta. ArchRadziw 1638 42, 68. Oznaymuie oPrawie danym ImPanu Dewiczowi naBielice, iz iest przyznane y aktykowane w Xięgach Wileńskich Tryb. SapADiar 168.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz AKTYFIKOWAĆ.
Autorka: TS