W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020
ARMIA rzecz. ż
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp M. armia; Ms. armii
Etymologia: <fr. armée, z łac.>
Znaczenia:
»wojsko«: In Augusto dopiero się ruszył Król do Lwowa, nie zastał nic gotowego w swoiey Armii. OtwFDzieje 15. Elżbieta Petrowna, przyjaciółka Augusta III, króla polskiego, i tak jego, jako też Marii Teresy, cesarzowy rzymskiej, czyli niemieckiej, aliantka, tocząca wojnę, o której wyżej, z Fryderykiem II, królem pruskim, któremu wojskiem swoim już była wydarła całe Prusy, Brandeburgią i znaczną część Szląska — umarła wtenczas właśnie, kiedy ten król, acz w samej rzeczy wojownik wielki, wycieńczony siedmioletnią wojną i zewsząd ściśniony od nieprzyjaciół swoich, dogorywał; kiedy już owa jego, w początkach krociowa, armia tylko się w 40 tysiącach rachowała. KitPam 98.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM