W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2008
*ARMIJA rzecz. ż
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp Ms. armii
Etymologia: <fr. armée, z łac.>
Znaczenia:
»wojsko«: In Augusto dopiero się ruszył Król do Lwowa, nie zastał nic gotowego w swoiey Armii. OtwFDzieje 15.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM