W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2016
DEKLAROWAĆ czas. dk/ndk
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (; pod: deklaracja; XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: bezok. deklarować; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 1. os. deklaruję; lm 1. os. deklarujemy; 3. os. deklarują; ~ cz. prze. lp m 1. os. deklarowałem; deklarowałem; deklarował; 2. os. deklarowałeś; 3. os. deklarował; ż 2. os. deklarowałaś; lm mos 3. os. deklarowali; nmos 3. os. deklarowały; ~ tr. przyp. lm mos 3. os. deklarowaliby; ~ im. wsp. deklarując; ~ im. uprz. deklarowawszy; ~ nieos. cz. prze. deklarowano
Znaczenia:
»oświadczać co oficjalnie, oznajmiać, składać deklarację«: Poszedłęm ia do Woiewody deklaruiąc że ia po Inquizycyią niepoiadę od okazyiey. PasPam 102v. Gdy zas w kole Ieneralnym kazali Porucznikom deklarować Nomine swoiey kozdemu kompaniiey ktory chciał Sąm [...] deklarował. PasPam 116. Tak deklaruię że te wszystkie Cyrkumstacyie na ktore Woysko przysięga to strictius [ściślej] obsorwować [obserwować] będę anizeli kto pod Iuramentem PasPam 122-122v. Deklaruię że lepszego niemogę dać przystawa. PasPam 172v. Deklaruię T III 215.
Związki frazeologiczne: punkt w punkt deklarować »punkt po punkcie; wszystkie punkty«: Iak się ow Murmur uspokoił nastąpiły potym inszych chorągwie deklaracyie ktore punkt w punkt deklarowały. PasPam 118v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*DEKLAROWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp B. ż deklarowaną; Ms. ż deklarowanej
Znaczenia:
»oficjalnie oświadczony, oznajmiony«: Kiedy iuz po kilku Sessyiach y po odebraney od Posłow Cudzozięmskich Legacyiey y podeklarowaney kozdego Posła za swego Pana dla Rzpty uczynnosci, Naybardziey nąm przypadł do Serca Lotcharynszczyk ex ratione ze to Pan woięnny y Młody. PasPam 230v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas