Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020
ABROGACJA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. abrogacja; B. abrogacją
Etymologia: <łac. abrogatio>
Znaczenia:
prawn. »zniesienie, uchylenie, odwołanie prawa, ustawy itp.«: Iusz była ledwo nie cáłey Rzeczypospolitey [...] zgoda ná Retractatią y abrogacyą/ tych Ordinatiey/ niektorym familiom [...] pozwolonych. GrodzPrzes C4. [Tytuł:] Abrogacyja czopowego po miastach i wsiach. AktaKrak III 689. Ale iako przedtym Ludovicus Pius, ták potym S. Henryk Cesarz, tę niespráwiedliwą extorsyą y pretensyą cale znieśli, lubo nowych kontrowersyi y niezgod między Cesarzami y Biskupami Rzymskiemi, ta abrogacya abusuum, otworzyła campum [...]. ChmielAteny II 120-121.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ABROGAT, *ABROGOWANIE.
Autor: WM