W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2009
CHODZISTY przym.
Słowniki:
T, L (XVIII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy: lp M. m chodzisty; D. n chodzistego; N. n chodzistym
Znaczenia:
»służący do chodzenia w czym«: Chodzisty. zum gehen eingerichtet. acommodé pour y marcher. T III 117.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: koło chodziste:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM