W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2016
*AFRYCKI przym. od AFRYKA
Słowniki:
Knpod: jabłka afryckie notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. m afrycki; ż afrycka; D. m afryckiego; ż afryckiej; lm M. nmos afryckie; D. afryckich
Znaczenia:
»pochodzący z Afryki, związany z Afryką«: Od niego [Attamora] tak beł rosproszonem [lud, wojsko] Iako Afrycki piasek/ kiedy wstaie gniewliwy Auster. BirkOboz 43. Wten czas Libickie kráie. Libia, kráina Afrycka, bárzo sucha. OvOtwWPrzem 66. A żebym się długo niebáwił, podleyszych sztuk ktore tám są, wyliczáć niechcę, ále zkończę 12. Apostołámi, ktore Cesarz JM. dla Tunetanskiey álbo Affryckiey expedyciey ulać dał. UffDekArch 30. Mauritánia iest to Provincia gránic Afryckich. AndPiekBoh 137. Zkąd ia zniewolony gniewem nienawiścią, holerą[?], y bestyalską furią, zsiadszy z karoce, dobywszy páłászá, takem dmuchnął zartkim bułatem, żem rościął mur, páłác, Fortecę, Fortunę y wszystkich tyránow Africkich, Aziátyckich, Europeyskich y Ameryckich tám do nieszczęścia. AndPiekBoh 159. Niech żal twoy widzo affryckie arktury. MikSil 240.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bot. śniedek afrycki »może: cibora, Cyperus esculentus«: Bulbus esculentus. Katzen zwiwel. Sniodek Afrycki/ ábo Oszloch/ o ktorym tu w tym rozdziale Dyoskorydes pisze/ názwálismy go cudzoziemskim/ á ktemu nágim. SyrZiel 861. ▲ bot. jabłko afryckie »trufla«: Jabłká Afryckie/ Tuberes [...]. Kn 227. ▲ bot. bulba afrycka: Karczoch [...] Carduus [...] dla rożności od inszych Ostow/ ktore nie są w zażywániu pokarmowym zowie Bulby Polskie/ okrom [bulb] Afryckich/ ktore w Aptykách przedáią/ ktorych też y do potraw zażywáią [...]. HercBan 47. ▲ afrycki robak »krokodyl«: Mniema, że król z Algieru w tropy za niem bieży W najtwardszej afryckiego robaka odzieży. ArKochOrlCz III 185. ▲ tygrys afrycki: Lwice was, okrutnicy, hyrkańskie zrodziły, Bestyjalstwo tygrysy afryckie mnożyły. Kto kiedy słyszał, czytał, że wojsko hetmana, Senatora, dobrego rozstrzelało pana? GlosŚwięc 68.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz afrykański.
Autorzy: DA, MBM, WG