ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2018
UDAWCA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIáśnie wielmożny Iego Mść. P. Woiewodá w Pánskim swoim Animuszu, wiáry nie dawszy, łáskáwy raczy Fáwor Pánski swoy spráwie Religiey Ruskiey Práwosławney oświádczy: á złego potwarcę y vdawcę precz od siebie, ná wszelkich publicznych y priwatnych Aktách, relegábit. MohLit 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW