ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018
ŁYŻCZYCA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. łyżczyca; Ms. łyżczycy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTego lekárstwá Zeglarze morza Pułnocnego/ iáko w Islándyey/ w Szwecyey/ w Norweiey: gdźie im tá chorobá sprosna iest pospolita/ vżywáią. My gnilcem wnętrznym zowiemy/ o ktorey przyrodzeniu y kształcie w łyszczycy/ álbo w wárzeszce źielu/ szerzey sie opisáło. SyrZiel 244. WArzechwá ábo Liżczycá źiele iest nie wielkiego wzrostu/ od podobieństwá wárzechy/ ábo łyżki/ ták nászym/ iáko Láćińskim y Niemieckim ięzykiem rzeczone y názwáne [...]. SyrZiel 616.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB