W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019
CHOINKA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI, XVII bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. choinka; ~ lm B. choinki
Znaczenia:
1.bot. »niewielkich rozmiarów sosna zwyczajna, drzewo o długich, ostrych igłach i stożkowatych szyszkach; Pinus silvestris«: Choinká/ vide Sosnká. Kn 68. Gostkowo smolnik trzyma [...] Do wypalenia pieca smoły wolno mu 3 choinki ściąć. InwChełm 213.
2.bot. »gatunek jałowca; Iunniperus Sabina«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: choinka klasztorna: Sábiná/ Sáwiná/ ábo Száwiná płodna/ choinká klasztorna. Sabina baccifera, [...] Viridis semper, viridarijs vtilis, iunipero similis, humilis. Kn 973.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM