W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019
CHOJKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: CHOJKA, CHÓJKA
Słowniki:
SStp (w in. zn.), SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW notują
SJP nie notują
Formy: lp M. chojka // chójka; lm D. chojek; N. chojkami
Znaczenia:
bot. »sosna zwyczajna, może także niewielka, drzewo o długich, ostrych igłach i stożkowatych szyszkach; Pinus silvestris«: Chóyká/ vide Sosná borowa. Kn 70. Wyciął kilkadziesiąt chojek, na co, iż jest obdukcya, arest woźnego z szlachtą allegatum. OpisKról 266. Także [oddaje się] ratajski folwark i drugi pod chojkami w składów 20. InwKal I 767. Choyka, un sapin. KulUszDyk 13. Choyka, sosna borowa. Kiefer/ Kien=Baum. pin sauvage. T III 122.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM