ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2018
UKWALIFIKOWAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNA y wyszszego Páná przedwieczne Bene placita. ták zyczliwy Ordinans po żyćiu ná tey nizkiey Sublunatiey, W mśći Mego wielce Mośćiwego Páná prae[...] erunt: że ledwie pozorny Parnassus vmieiętno w łádney Pállády, piękno wonne nauk roże, przystoynie vkwalifikowáwszy Naturę, z bystrego dowćipu Wm. mego M. Páná począł tripudianter zbieráć: álić surowopotężny Mars Trąbi ná Inwitę Bohátyrskiego Sercá Kawálerá; Praemia Libertatem Auream, aeternum gloriosumque Nomen, przy obfitych dostátkách, y szyrokośći Włośći, ná kształtownych risuie Chorągwiách. MohLit 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW