ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2019
PODGÓRZE rzecz. n
Słowniki:
Kn notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy:
Znaczenia:
1. »miejsce leżące w pobliżu góry (gór)«: Gdyż záraz po wygnániu z ráiu Adámowym/ Mieszkáli ná podgorzu naprzod Libanowym Iego wszyscy synowie: Tám gdźie był zbudował KAIN miásto: w ktorym sie z swym potomstwem chował. RoźOff B2. Podgórze [...] Locus vbi colles vel iuga eorum incipiunt se molli cliuo subducere podpałacze/ [...] podzamcze. Kn 737.
2. »nazwa miejscowości«: Zwał sobie powinnym Stryięm nieiakiego Mikołaia Wrzosowskie[g]o ktory miał tam szpłachtek iakis we wsi wpodgorzu. TrepNekLib 21. Boliek nazwałsię Marek ktory wpodgorzu mial szplachec kupny tego do Kapturowych Sądow Crac[owskich] pozwano. TrepNekLib K 34v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK