W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CÓRKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: CÓRKA, CZÓRKA
Słowniki:
SStp (córka), SXVI, Kn, T, L, SW, SJP (córka) notują
SWil nie notują
Formy: lp M. córka; D. córki; C. córce; B. córkę; N. czórką; ~ lm D. córek
Znaczenia:
»dziecko płci żeńskiej w stosunku do rodziców«: Y pojęli Abrám i Nachor sobie żony: imię żony Abrámowej było Sárái, á imię żony Náchorowey Melchá/ Corka Hárána/ Ojcá Melchy/ y Ojcá Jeschy. BG Rdz 11, 29. Corce mey [...] małzonka moia ma sprawic Alimodkę muchaieru Weneckiego Spasamanami Iedwabnemi y czapeczkę. DekrŻmud 171. Woiewoda wydawał Corkę do klasztora w Warszawie do Bernardynek. PasPam 220. Rączki odebrałęm. [na marginesie] Drugą Część kupiłęm u Panow konsukcessorow y pusciłęm te obiedwie częsci Corce zony moiey Iadwidze. PasPam 235v. Na same tedy prawie wyderkaffy terminy prawne węsela obłoczyny Professyie Corek ktorych było pięc pracowałęm. PasPam 283. Czeladnik iednak moy wolski nieiaki Szlachcic z pood Brzezin został się tam [w Dani] y ozęnił się z poddanką tego Szlachcica Czorką iednego Gbura. PasPam 70v. Była to Pani zacna pełna pocciwosci lubo węsoła iedyną miała Corkę. PasPam 82. Naypierwsze słowo syna, płaczem wyrażone iest: AA, iakoby syn płakał na Oyca Adama, a pierwsze słowo corki płaczem wyrażone iest EE, iakoby corka płakała na Ewę. MłodzKaz II, 58. Corce Archisynagoga od siebie wskrzeszoney kazał [Jezus] dać ieść. MłodzKaz II, 68. Z wielkim Jephte triumphem wracając do domu [...] Rozumiał, że bydlątko, albo co więc z owych Drobiazgow, jako zwykłe, wybieży domowych. Aż mu jedyna corka zajdzie przede wrota. PotFraszBrück II 209. Prawdziwe wyrozumienie tey bayki iest, że się w Libiy znáyduie kray formę maiący Rogu wołowego, bardzo żyzny w wina i owoce wyborne, ktory Krol Ammon dał corce swoiey Amaltei – o ktorey baiano że była Mamką Jowisza. DanKolaDyk I, 370.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bibl. córka Aaronowa »kobieta z rodu Aarona, Żydówka?«: Był zá dni Herodá Krolá Judskiego Kápłan niektory/ imieniem Zácháryasz/ z przemiány Abiaszowey: á żoná jego byłá z Corek Aáronowych/ ktorej imię było Elżbietá. BG Łk 1, 5.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: starać się o kogoś (córkę, pannę) »czynić zabiegi w celu poślubienia kobiety, konkurować«: PasPam 82v. Siedziałęm w Domu Xiązęcia Dymitra kiedy się o Pannę Przyłuską Starał Siostrzenice samey Imosci. PasPam .
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas