ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2018
PODKANCLERSTWO rzecz. n
Warianty fonetyczne: PODKANCLERZSTWO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1704
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTegoz Roku Iasnie Wielmozny IM Pąn Iąn Wielopolski Hrabia [...] z Podkanczlerzstwa, Kanclerzem Wielkim Koronnym został otrzymawszy ten Vrząd po IMX Stefanie Wyzdze ktory z Kanczlerzstwa, Arczybiskupem Gnieznienskim, a Primaszem Korony Polskiey obrany był. KomonDziej k 194. Z Podkanclerstwa na Kanclerstwo ascens praktykowany, z pieczęći zaś ascens Duchownych powinien być na Prymasostwo, abo na inne większe Biskupstwa; tak Alexander Postanowił. ŁubHist 201.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK